MOTTO:

„Nu invatam pentru scoala, ci invata pentru viata.” – Seneca

Copilul este un mic univers, iar cresterea si devenirea lui ca adult reprezinta un drum lung si sinuos, plin de urcusuri si coborâsuri, al carui aspect central il reprezintã personalitatea, in toate aspectele ei.

Pasul catre scolaritate reprezintã un prag ce implica o serie de aspecte psihologice specifice adaptarii scolare, iar acest lucru imprima o directie generala a intregii perioade pe care copilul o va petrece in scoala.

Copilul trebuie invatat ca scoala nu este o modalitate de constrângere, de incetare a jocului, de îngrâdire a activitatilor libere din cadrul grâdinitei, ci reprezinta o continuare absolut normala a activitati copilului, care este in continua evolutie, find capabil sã realizeze jocuri mult mai complexe decât cele din gradinita.

Parteneriatul dintre gradinita si scoala l-am initiat in idea de a creea o punte de legatura intre cele doua trepte de invatamânt, pe care le urmeaza copilul, astfel incât pragul dintre aceste doua trepte sa fie complet diminuat.

Prin activitatile acestui parteneriat incercâm sã dezvaluim copilor frumusetea vietii de scolar, prin implicarea in activitâti comune placute, sa gasim cele mai eficiente cãi pentru a asigura adaptarea prescolarilor la viata scolarã.