Grădiniţa cu program prelungit nr. 29 Sibiu a fost înfiinţată în anul 1978 și este situată în municipiul Sibiu, pe strada Negoveanu nr. 9.

Grădinița este vizibilă în comunitate nu numai prin poziția geografică sau prin dimensiunea acesteia, ci prin calitatea activităților desfășurate cu și pentru copii și prin personalizarea tuturor acțiunilor desfășurate aici. În centrul atenției tuturor se afla copilul și nevoile lui de creștere, de socializare și de educație. Grădiniţa a avut de-a lungul anilor personal calificat şi de calitate, absolvenţi în mare parte ai liceului pedagogic din Sibiu. Obţinerea gradelor didactice a devenit în această unitate o regulăastfel încât şi rezultatele copiilor au fost pe măsură.

Cu sprijinul Primăriei municipiului Sibiu, al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, al părinților și al sponsorilor a fost renovat periodic atât exteriorul, cât şi interiorul grădiniței. Pentru a se încadra în cerințele reformării învățământului românesc, instituția de educație și-a impus centrele de interes conform nevoilor copiilor, îmbunătățindu-se în același timp și baza didactico-materială cu mobilier, aparate diverse, materiale didactice, jucării, aparatură audio-video şi electro-casnică.

 • 12 săli de grupă dotate cu mobilier şi materiale didactice, corespunzătoare nivelului de vârstă şi particularităților psihopedagogiceale prescolarilor
 • 3 săli de grupă dotate cu mobilier şi materiale didactice, corespunzătoare nivelului de vârstă şi particularităților psihopedagogiceale anteprescolarilor
 • 6 grupuri sanitare;
 • biroul directorului;
 • un cabinet medical;
 • biroul administratorului;
 • casieria;
 • un cabinet psihologic;
 • un cabinet C.E.A.C.
 • un izolator;
 • biblioteca
 • biroul contabilului;
 • o spălătorie
 • o călcătorie
 • o bucătărie ;
 • 2 oficii pentru spălarea vaselor;
 • 2 vestiare
 • 2 săli de mese
 • 2 magazii de alimente

Toate spaţiile din incinta grădiniţei sunt dotate conform standardelor de calitate, sănătate și securitate în muncă.