• Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalitaţii copilului având în vedere       ritmul propriu al acestuia, sprijinind formarea autonomă şi creativă;
  • Egalitate de şanse;
  • Dezvoltarea voinţei şi a unei gândiri pozitive în rândul preşcolarilor;
  • Consiliere psihologică a copiilor şi părinţilor preşcolarilor;
  • Colaborarea permanentă familie- grădiniţă pentru asigurarea reuşitei şcolare;
  • Asistenţă medicală zilnică asigurată de asistenta medicală;
  • Organizarea de serbări, vizite, drumeții, excursii în funcţie de evenimentele importante ale anului, în grădiniţă sau în alte locaţii;
  • Organizare de activităţi demonstrative cu participarea părinţilor;
  • Dezvoltarea capacitatii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii, cu mediul, pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi atât de necesare în următoarele etape ale dezvoltării;
  • Descoperirea de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
  • Îndrumarea şi sprijinirea copilului în achiziţionarea continuă de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare pentru uşoara integrare la şcoală.