In conformitate cu:

  • Metodologia-cadru de inscriere a copilor in unitati de invatâmânt preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare aprobata prin OME Nr. 4018/2024;
  • Legea Educatiei Nationale Nr. 198/2023;
  • prevederile Ordinului ministrului educatiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor masuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului national de invatamânt preuniversitar si superior, cu modificarile ulterioare;
  • Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamânt preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nr. 4.183/2022, cu modificarile si completärile ulterioare;
  • Metodologia de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, aprobata prin Hotararea Guverului nr. 566/2022.