INTRODUCERE

Prezenta procedura prezinta etapele parcurse de Comisia de inscriere si distribuirea aleatorie a anteprescolarilor/prescolarilor in vederea constituirii formatiunilor de studiu in Gradinita cu Program Prelungit, Nr. 29, Sibiu, prin distribuirea aleatorie anteprescolarilor/ prescolarilor, cu respectarea principiului nediscriminarii, al asigurarii echitatii si egalitaii de sanse, al transparentei, al incluziunii, al centrarii educatiei pe beneficiarii primari ai acesteia, accesibilitati si disponibilitatiia al interesului superior al copilului/elevului.

SCOPUL PROCEDURI
Asigurarea transparentei si obiectivitatii in procesul de distribuirea aleatorie a anteprescolarilor/prescolarilor in vederea constituiri formatiunilor de studiu in (unitatea de invatamant).